ENEnglish

BOOK TABLE HERE

Address

Frana Supila 10/B, 20000 Dubrovnik
Croatia


Tel:+385 99 314 64 85
Fax: +385 20 312 573
E-mail: info@banjebeach.eu


Martina Srhoj
Sales manager

Mob:+385 99 211 96 66
E-mail: sales@banjebeach.eu
OBAVIJEST

Cijenjeni turisti,

Sukladno članku 6. Stavak 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine", br 130/17) pisane prigovore na naše usluge možete podnjeti na našem pultu za izdavanje ležaljki. O primitku Vašeg prigovora bez odgađanja ćemo Vas izvjestiti.

Omogućavamo podnošenje prigovora i na sljedeći način:

- Pošte: Frana Supila 10/b

- Telefax: +38520412220

- Mail: info@banjebeach.eu

U zakonskom roku od 15 dana na isti ćemo odgovoriti.